Witaj w Serwisie Łatwa Gotówka Friday, August 06 2021 @ 02:28 am CEST

Pojęcia bankowe.

  • Autor:
  • Odsłon 1,317
Geeklog Pojęcia związane z kartami bankowymi.

Spróbujmy wyjaśnić czym jest płatność korespondencyjna kartą kredytową. Jest to sposób płacenia, w którym podaje się jedynie numer karty, jej datę ważności oraz swoje dane osobowe. Wystarczy na końcu potwierdzić transakcję własnym podpisem. POS, czyli inaczej Point of Sale jest określeniem jakie dotyczy elektronicznego terminalna, który służy do autoryzacji kart płatniczych. POS w dosłownym tłumaczeniu jest placówką handlową, inaczej mówiąc sklepem. Przelew z karty kredytowej jest usługą przelewu, jaka jest dostępna dla każdego rodzaju kart kredytowych danego banku. Z rachunku takiej karty mamy możliwość wykonania przelewu w dowolny sposób, jak również dokonywać przelewów złotowych. Przelewy złotowe można dokonywać w ramach wewnętrznych na inny rachunek w tym samym banku, na rachunek innych kart kredytowych, na rachunki zewnętrzne poza nasz bank, a także możemy wykonywać przelewy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do organów podatkowych. Przelew jaki wychodzi z karty kredytowej jest uznawany za operację bezgotówkową. Ponad to podlega on wszelkim zasadom jakie dotyczą operacji bezgotówkowych, ale z jednoczesnym zachowaniem okresu grace period. Przelewów z karty kredytowej można dokonywać tylko wtedy, kiedy ma ona status aktywny. Każdy przelew jaki przychodzi na naszą kartę uznawany jest jako spłata zadłużenia na tej karcie. Płatność zbliżeniowa ma zasięg od dwóch do pięciu centymetrów. Karta co-branded jest kartą płatniczą jaką wydaje bank po wcześniejszym porozumieniu z konkretną firmą zajmującą się działalnością usługowo handlową. Taka karta daje klientowi korzyści zarówno od banku jak i od firmy. Taka karta bardzo często łączy się z kilkoma programami lojalnościowymi, dzięki czemu jej właściciel ma dostęp do większej liczby rabatów i promocji.

Pojęcie instytucji kredytowej.

Instytucja kredytowa jest przedsiębiorstwem jakie prowadzi działalność, która polega na przyjmowaniu depozytów i na udzielaniu kredytów na własny rachunek. W prawie polskim, instytucja kredytowa jest podmiotem jaki ma swoją siedzibę na terenie RP lub na terenie państw będących członkami UE. Instytucja kredytowa prowadzi swoją działalność na podstawie zezwoleń, a jej działalność regulują przepisy prawa bankowego.