Witaj w Serwisie Łatwa Gotówka Monday, June 24 2019 @ 01:22 PM CEST

Kredytobiorca i kredytodawca zawsze chodzą w parze

  • Autor:
  • Odsłon 1,033
Geeklog

Zawsze kiedy dochodzi do zawarcia umowy kredytowej potrzebne są dwie strony. Jedna ze stron udziela tego kredytu drugiej. Profesjonalnie mówiąc mamy do czynienia z osobą kredytodawcy i kredytobiorcy. Jedna jest potrzebna drugiej i żadna nie może działać osobno są od siebie uzależnione, po dobre oferty kliknij tutaj.

Kim jest kredytodawca.

Stroną dominująca podczas podpisywania umowy kredytowej jest kredytodawca. To on określa warunki na jakich podstawie można otrzymać kredyt. Jest to osoba fizyczna, prawna bądź też jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Każda z tych osób udziela kredytu kredytobiorcy. W Polsce kredytodawcą może być między innymi przedsiębiorca, który może udzielać kredytu w zakresie działalności gospodarczej jaką prowadzi lub w zakresie działalności zawodowej jaką się zajmuje. Może udzielić kredytu również bankom. Druga osobą udzielająca kredytów, która jest bardziej znana są banki. Mogą udzielać każdego kredytu za wyjątkiem kredytu konsumenckiego, który udzielany jest właśnie przez przedsiębiorców. Bank, który pełni funkcję kredytodawcy może wykonywać takie czynności, które pozwalają na ocenienie sytuacji finansowej danego kredytobiorcy.

Kim jest kredytobiorca.

Drugą stroną podczas podpisywania umowy kredytowej jest kredytobiorca. Może być nim tak jak w przypadku kredytodawcy osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej. Każda ze stron otrzymała kredyt od kredytodawcy. W prawie polskim pojęcie kredytobiorcy odnosi się do kredytów bankowych. Jeżeli wzięliśmy kredyt konsumencki jesteśmy konsumentami, a nie kredytobiorcami. Kredytobiorca może korzystać z kwoty jaką pożyczył w taki sposób jaki został określony w umowie kredytu. Zobowiązuje się, że spłaci kredyt w ratach wraz z odsetkami i kosztami dodatkowymi jakie do tego kredytu zostaną doliczone. Powinien spłacać raty regularnie. Każda zwłoka wiąże się z naliczeniem przez bank dodatkowych opłat. Jeżeli nie mamy pieniędzy na ratę lepiej udać się do banku i poprosić o jej przesunięcie. Wówczas bank wie jaka jest sytuacja i w większości przypadków nie robi problemu z przesunięciem raty w czasie. Lepiej informować bank o każdej sytuacji jaka ma wpływ na to jak spłacamy raty kredytu.