Przyglądając się sposobom na oszczędzanie pieniędzy, nie sposób ominąć takiego produktu, jak lokaty strukturyzowane. W ostatnich latach zdobywają coraz większą popularność, bo dają zdecydowanie większe możliwości uzyskania zysku niż tradycyjne lokaty stałe.

Lokaty strukturyzowane to inwestycja na wiele lat, dlatego nie powinny wybierać jej osoby, które chcą uzyskać szybki zarobek w stosunkowo krótkim czasie.

Czym są lokaty strukturyzowane?

Struktura polisolokat

W skład lokaty strukturyzowanej wchodzą obligacje ( w 85%) i ryzykowne inwestycje (15%). Jak wiadomo, 15 % może zostać dobrze lub źle zainwestowana, wówczas albo stracimy całość z tych 15% lub zyskamy. Zysk może być ogromny, wyższy niż całkowity wieloletni zysk z 85% obligacji, dlatego produkty strukturyzowane cieszą się taką popularnością. Zapału osób, które interesują się tego typu produktami bankowymi nie studzą statystyki, które podają, że przeciętnie tak naprawdę nie zarabia się więcej na lokatach strukturyzowanych niż na lokatach tradycyjnych. Instrumenty, w które lokuje się owe piętnaście procent mogą być wybierane przez inwestora lub przez bank, który sprzedaje takie polisolokaty. Inwestuje się te pieniądze zwykle w akcje spółek giełdowych, waluty lub w złoto, tudzież w kontrakty długoterminowe oraz w fundusze inwestycyjne. Inwestycje te mogą być wielorakie - można się również zakładać o to, że dany rynek się skurczy, a nie że wzrośnie. Dlatego polisolokaty są produktem o prawdziwie nieograniczonych możliwościach.

Większa część pieniędzy zgromadzonych na polisolokacie inwestowana jest w bezpieczne elementy rynku finansowego,a więc na przykład w obligacje zerokuponowe (czyli takie obligacje, które oferowane w cenach niższych od nominału, gdzie wykup zostaje przeprowadzony po stawce zgodnej z nominałem). Dzięki tej 85-cio procentowej części zachowane jest bezpieczeństwo inwestowania w produkty strukturyzowane.

Wzrastająca popularność poliso lokat - kiedy polisolokaty zyskują na popularności?

Polisolokaty zyskują na popularności w momencie, gdy na rynku giełdowym panuje bessa. Wówczas inwestorzy standardowo wycofują się z inwestowania w fundusze inwestycyjne i wybierają bardziej bezpieczne sposoby na lokowanie swoich pieniędzy.

Produkty strukturyzowane są dobre w momencie, gdy stopy procentowe obniżają się, a gospodarka wyhamowuje. Wówczas nie jesteśmy w stanie zarobić tak wiele na lokatach tradycyjnych i inwestujemy w bardziej agresywne formy zarabiania - w polisolokaty.

Zalety polisolokat

Czy warto inwestować w polisolokaty w Polsce?

Dla polskiego klienta główną zaleta polisolokat jest to, że duża część pieniędzy inwestowanych w ten produkt finansowy jest chroniona. Niezależnie od tego jak będzie zachowywała się część inwestowana, duża część jest chroniona, chyba że zechcemy wycofać nasze pieniądze przed końcem trwania umowy. Wówczas niestety tracimy większość z tego co wpłaciliśmy. Poza tym, jak już wspomniano, produkt ten może być odporny na głodową bessę, bo inwestuje się nie tylko w to co rośnie, ale można także zarabiać na spadkach instrumentów giełdowych, na których gra nasza polisolokata. Dodatkowo, w Polsce zyski z polisolokat są chronione przed opodatkowaniem od zysków, a w Polsce podatek od zysków wynosi 19%. Polisolokaty są więc dobrym sposobem na to, aby obejść konieczność wpłacania podatków z zarabiania na na naszych oszczędnościach.

Potencjalną wadą polisolokat jest to, co można uznać za jej zaletę, a więc nieprzewidywalność. Jeśli zrealizujemy z powodzeniem plan inwestycyjny, wówczas zarobimy więcej niż na tradycyjnej lokacie. Jeśli jednak to się nie uda, wówczas będziemy musieli liczyć się z tym, że nie zarobimy nic. Ale jednocześnie nie stracimy też kapitału.

Komentarze (0)